O wolności i Białorusi w Gorajcu

Międzynarodowe warsztaty artystyczne Rozstaje 2021
Kamil Piotr Piotrowski, 8 czerwca 2021
Gorajec
Fot. Marcin Piotrowski
Trzydziestu artystów z Europy Środkowej i Wschodniej: od Węgier po Łotwę, przyjedzie do Gorajca (woj. podkarpackie) by stworzyć wspólny, album muzyczny z tekstami literackimi i wystawą poświęcony wolności i Białorusi.

W czerwcu na zaproszenie Stowarzyszenia Folkowisko artyści różnych dziedzin stworzą interdyscyplinarny projekt o wolności i Białorusi. Projekt powstanie podczas warsztatów artystycznych „Rozstaje 2021”, które odbędą się w dn. 12–20 czerwca. Weźmie w nich udział trzydziestu pisarzy, tłumaczy, muzyków, fotografów, malarzy, twórców wideo-art z Białorusi, Łotwy, Węgier, Polski, Ukrainy i Rosji. W projekcie połączone zostaną muzyka, literatura i sztuki wizualne – każdy z elementów będzie na siebie oddziaływał.

Za część muzyczną odpowiadać będzie zespół złożony z białoruskich muzyków łączący tradycyjne pieśni wschodnioeuropejskie z nowoczesnymi aranżacjami: uczestników takich grup jak Vuraj i Port Mone Trio.

Część literacką projektu stanowić będą najciekawsze teksty literackie z Europy Środkowej i Wschodniej mówiące o wolności, wybrane przez uczestników. Na warsztatach zostaną one przetłumaczone na różne języki regionu. Do części tekstów zostaną skomponowane pieśni przez zespół muzyczny, pozostałe zostaną opublikowane w nowych przekładach na stronie Rozstaje.art.

Muzyka i literatura posłużą również jako inspiracja dla prac artystycznych powstających pod kuratorską opieką dr Anny Waligórskiej z Akademii Sztuk Pięknych (partnera projektu). Wszystkie dzieła będą odwoływały się do motywu przewodniego – wolności.

Krajem, któremu będzie poświęcona szczególna uwaga w projekcie będzie Białoruś – ze względu na obywatelskie przebudzenie, które ma tam miejsce od sierpnia 2020 roku. Wydarzenia odbywające się w tym kraju staną się inspiracją dla twórców projektu.

Premiera projektu (koncert muzyczny, wystawa oraz spotkanie z autorami i tłumaczami) będzie mieć miejsce na Festiwalu „Folkowisko 2021 – Wehikuł Czasu”, który odbędzie się w dn. 8-11 lipca 2021. Projekt zostanie zaprezentowany także w ramach wyjątkowej trasy muzycznej, podczas której projekt odwiedzi czeski klasztor, budapesztański festiwal oraz górską miejscowość w słowackich Tatrach.

Liderem projektu jest Stowarzyszenie Folkowisko z Gorajca. Partnerami są Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku, ArsforArt ze Słowacji, Centrum Kulturalne i Edukacyjne Broumov z Czech, organizacja EtnaTradycyja z Białorusi i Węgierskie Stowarzyszenie Ochrony Praw Autorskich w Literaturze (MISZJE). Projekt jest finansowany ze środków Funduszu Wyszehradzkiego.

Rozstaje” to grupa tłumaczy literatury pięknej z krajów dość szeroko pojętej Europy Środkowo-Wschodniej, wychodzący z założenia, że „przekład literacki należy do najdoskonalszych form dialogu kultur, jest również całkiem dobrym sposobem na osiągnięcie stanu porozumienia i zrozumienia między ludźmi wywodzącymi się z odmiennych tradycji literackich”.

Newsletter

Zapisz się na cotygodniowy newsletter folkowy
Pokaż menu