Wesnianka

Witt Wilczyński, 30 stycznia 2011
Wschodniosłowiańska obrzędowa pieśń wiosenna

Pochodzą głównie z terenów Ukrainy, Białorusi i wschodniej Polski. Ich charakterystyczne "wyhukiwanie" na końcu danej frazy ma na celu pobudzenie witalnych sił natury i symboliczne przywołanie wiosny. Śpiewane w czasie kolędowania wiosennego. Część najbardziej starych, archaicznych wesnianek zawierają przeważnie oryginalne słowa, których znaczenie dziś jest niejasne, prawdopodobnie jest to pozostałość z czasów przedchrześcijańskich.

Pokaż menu