RCKL

Radiowe Centrum Kultury Ludowej.
Kamil Piotr Piotrowski, 25 lutego 2010
RCKL jest instytucją unikalną i niezastąpioną, łączy bowiem funkcje redakcji radiowej, placówki badawczej i dokumentacyjnej oraz promotora i mecenasa rozwoju kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. Stwarza przestrzeń inspiracji i dialogu międzypokoleniowego.

Radiowe Centrum Kultury Ludowej zostało powołane w 1994 roku przez Marię Baliszewską. Jego zadaniem była kontynuacja działań Redakcji Muzyki Ludowej Polskiego Radia na polu zachowania, dokumentowania i upowszechniania  muzycznej kultury ludowej Polski i świata.

Redakcja wykonuje pionierską pracę nagrywając autentycznych muzyków ludowych oraz popularyzując na antenie prawdziwy obraz folkloru polskiej wsi, co np. w czasach PRLu nie było łatwe i wymagało cywilnej odwagi. Tak powstało Archiwum - zważywszy na stuprocentowe straty wojenne i peerelowskie zaniedbania oraz schyłek tradycji wiejskich - bezcenne dla nauki i kultury. Także dla młodzieży, która od początku lat 90. poszukuje poprzez muzykę własnej tożsamości i wyrazu. Z myślą m.in. o niej RCKL organizuje już po raz trzynasty międzynarodowy Festiwal „Nowa Tradycja” i skutecznie promuje wartościowe dokonania polskiego folku również zagranicą.

Dzięki Radiowemu Centrum Kultury Ludowej zarówno tradycyjna muzyka etniczna jak i twórczość nią inspirowana (od muzyki poważnej po jazz, folk, world music) jest popularyzowana na antenach Polskiego Radia oraz w stacjach radiowych zrzeszonych w Europejskiej Unii Radiowej, a także prezentowana na organizowanych i finansowanych przez tę instytucję koncertach i festiwalach. Wielu polskich artystów zostało zauważonych i docenionych, zyskało uznanie również międzynarodowe.

Dzięki RCKL mało popularna w Polsce, a od dawna objęta ochroną i traktowana priorytetowo w Europie, kultura i muzyka etniczna zaistniała w mediach i zainteresowała szersze audytorium, a przede wszystkim została na nowo odkryta przez młodych twórców i wykonawców. Pracy redaktorów RCKL zawdzięczamy wiele wartościowych nagrań nowej muzyki inspirowanej folklorem oraz unikalną serię płyt z polską muzyką ludową „Muzyka Źródeł - Z Kolekcji Muzyki Ludowej Polskiego Radia”, jak dotąd jedyną reprezentatywną serię płytową z nagraniami autentycznej ludowej muzyki polskiej. RCKL znacząco wspiera również takie wydarzenia jak doroczny Festiwal Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu.

W gronie redaktorów RCKL znaleźli się m.in. Maria Baliszewska, Włodzimierz Kleszcz, Anna Szewczuk-Czech, Wojciech Ossowski, Anna Borucka-Szotkowska, Piotr Kędziorek, Kuba Borysiak, Hanna Szczęśniak, Iwona Styka, Grzegorz Śledź, Magdalena Tejchma, Aleksandra Tykarska, Adam Strug. Obecnym redaktorem naczelnym RCKL jest Piotr Kędziorek.

za stroną internetową Polskiego Radia

 

Pokaż menu