Kan-ha-diskan

Śpiew naprzemienny
Ewelina Grygier, 20 grudnia 2010
Najbardziej popularny styl w tradycyjnej muzyce Bretanii. Żadna zabawa ludowa nie mogła się bez niego obejść. Dziś pierwszy z gatunków muzyki bretońskiej, który osiągnął masową popularność nie tylko w Bretanii.


kan-ha diskan: dosłownie: śpiew i odśpiew. Technika polegająca na naprzemiennym wykonywaniu melodii w taki sposób, by dźwięk nigdy nie ustał. Realizuje się to za pomocą nakładania się na siebie partii kanera (pierwszego śpiewaka, muzyka) i diskanera (tego, który odśpiewuje). Diskaner śpiewa razem z kanerem końcówkę jego partii, następnie wykonuje swoją, na której ostatnie takty włącza się pierwszy śpiewak. Tradycyjnie techniki kan-ha-diskan używali śpiewacy.

Była ona także charakterystyczna dla duetu bombarda (rodzaj bretońskiej szałamaji) i biniou (bretońskich dud).

Pokaż menu