Fonogramy Roku 2009

Zgłoszenia do 8 lutego!
Kamil Piotr Piotrowski, 1 lutego 2010
Bubliczki Cashubian Klezmer Band
Fot. Wojciech Adam Jurzyk
Już tylko tydzień pozostał do zgłoszenia udziału w konkursie Polskiego Radia na najlepszą płytę z muzyką folkową - Folkowy Fonogram Roku 2009 - i na najlepszą płytę z muzyką tradycyjną - Fonogram Źródeł.

Konkurs to inicjatywa organizatorów Festiwalu Muzyki Ludowej „Mikołajki Folkowe”, a jego organizatorem jest Polskie Radio S.A. - Radiowe Centrum Kultury Ludowej. Celem konkursu jest promocja muzyki folkowej i tradycyjnej w Polsce.

W konkursie na "Folkowy Fonogram Roku" mogą uczestniczyć zespoły, które wykonują muzykę inspirowaną wszelkimi tradycjami muzycznymi świata i działają w Polsce.

O nagrodę  "Fonogram Źródeł" mogą ubiegać się wydawcy płyt z muzyką tradycyjną z terenu Polski. Do konkursu dopuszczone zostaną zarówno publikacje fonograficzne zawierające nagrania premierowe jak i archiwalne muzyków i śpiewaków ludowych.

Przez fonogram folkowy i fonogram źródeł organizatorzy rozumieją nagranie w formie profesjonalnie wydanej płyty kompaktowej, płyty z plikami dźwiękowymi, kasety magnetofonowej lub płyty gramofonowej, których najniższy dopuszczalny nakład wynosi 100 egzemplarzy i jest dostępny przez dystrybucję własną lub firm dystrybucyjnych.

Warunkiem zgłoszenia jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeń i sześciu egzemplarzy fonogramu biorącego udział w konkursie do 08.02.2010 roku na adres Polskiego Radia.

 

Regulaminy, formularze i szczegółowe informacje dostępne są na stronie oficjalnej Konkursu "Nowa Tradycja"

Newsletter

Zapisz się na cotygodniowy newsletter folkowy
Pokaż menu