Koladka

Witt Wilczyński, 30 stycznia 2011

Ukraińska kolęda ludowa

Kol’adka to wschodni odpowiednik pastorałki.

Pokaż menu