Gazeta Bretońska

Pismo o kulturze Bretanii
Ewelina Grygier, 7 grudnia 2010
Gazeta Bretońska, to pismo redagowane z pasji do pewnego regionu Francji. Pism folkowych nie ma u nas za dużo, tym bardziej cieszy każda taka, wydawnicza inicjatywa. Zwłaszcza, gdy dostępna jest bezpłatnie w internecie.

Pismo wydawane przez poznański ośrodek kulturalny i edukacyjny "Dom Bretanii", o szerokiej tematyce związanej z tą najbardziej na zachód wysuniętą częścią Francji. Wśród publikowanych tekstów znaleźć można wiele poświęconych muzyce folkowej, ale także kulturze, historii, gospodarce.

Gazeta jest bezpłatna i ukazuje się od listopada 1999 r., dość nieregularnie. Redaguje ją Elżbieta Sokołowska, ukazało się 15 numerów. W tradycyjnej, drukowanej wersji pismo dostępne jest w Domu Bretanii ale istnieje też wersja elektroniczna.

Pokaż menu