Csángó

Grupa etniczna i jej muzyka
Witt Wilczyński, 26 stycznia 2012
Lud Czangoszy to mniejszość węgierska osiadła przed wiekami na terenie dzisiejszej Mołdawii i Transylwanii. Sami Czangosze uważają się za potomków Hunów przybyłych z azjatyckich stepów.

Tradycja Csángó,  która kształtowała się w izolacji od Węgier zachowała wiele cech archaicznej kultury węgierskiej ale także wzbogaciła się wchłaniając elementy kultur sąsiednich: rumuńskiej, południowosłowiańskiej i tureckiej. Muzyka csangó nie opiera się na typowych dla kultury Zachodu oktawach, lecz na pentatonach, których rodowód (według badacza folkloru Zoltána Kállosa) sięga aż do Chin i Mongolii. Csángó zachowali w swojej tradycji także lokalne tańce, które zapożyczyli od innych ludów lub stworzyli sami. W wioskach zamieszkiwanych przez Czangoszy etnografowie naliczyli ponad trzydzieści różniących się od siebie, tradycyjnych tańców.

Pokaż menu