Za zasługi dla kultury ludowej

Nagroda im. Oskara Kolberga
Kamil Piotr Piotrowski, 15 kwietnia 2014
Jedna z kilku nagród honorujących twórców ludowych, środowiska, instytucje oraz promotorów kultury ludowej. Przyznawana od 1974 r w kilku kategoriach.

Nagroda ta została ustanowiona w 1974 roku na Mazowszu płockim, w gronie twórców czasopisma społeczno-kulturalnego "Barwy". Od początku miała rangę wyróżnienia ogólnopolskiego. W latach 1986-2001 była realizowana przez Mazowieckie Towarzystwo Kultury w Warszawie. Od 2002 roku jej organizację prowadzi Muzeum im. Oskara Kolberga w Przysusze, Oddział Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu przy współpracy Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Fundacji "Cepelia" Polska Sztuka i Rękodzieło (od 1974 r. ) i Narodowego Centrum Kultury (od 2010 r.).

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego jest głównym fundatorem przyznawanych wyróżnień.

Do konkursu mogą być zgłoszone:

1) osoby: twórcy ludowi, naukowcy, badacze, animatorzy kultury;

2) instytucje i organizacje wspierające kulturę ludową na całym obszarze Polski, a także poza granicami kraju.

Nagroda  im. Oskara Kolberga jest przyznawana za całokształt twórczości artystycznej, naukowej i działalności animatorskiej. Jest nagrodą finansową lub honorową. Składa się na nią:
1) dyplom
2) medal
3) nagroda finansowa.

Przyznawana jest w następujących kategoriach:

Pokaż menu