Ludowe Oskary

Za najciekawsze wydarzenia folklorystyczne
Kamil Piotr Piotrowski, 1 stycznia 2014
Nagrodę od 2002 roku przyznaje ogólnopolskie Stowarzyszenie Twórców Ludowych najciekawszym wydarzeniom folklorystycznym w kraju.

Nazwa nagrody nawiązuje do postaci Oskara Kolberga, a statuetka, którą otrzymują laureaci, przedstawia siedzącego Jezusa Frasobliwego.

W poprzednich latach „Ludowymi Oskarami” nagrodzono m.in. wystawę, film DVD, lekcje o architekturze regionalnej.

Patron nagrody przyznawanej przez Stowarzyszenie Twórców Ludowych, Oskar Kolberg (1814-1890) - to uznany badacz polskiej kultury ludowej. Etnograf jako pierwszy zgromadził i uporządkował według regionów wiedzę na temat polskiej twórczości ludowej - muzyki, tańców, zwyczajów i mowy. Jednym z jego osiągnięć było zebranie ok. 10 tys. rodzimych melodii ludowych.

Nagroda przyznawana jest w następujących kategoriach:

W 2012 roku Amerykańska Akademia Filmowa zarządała od Stowarzyszenia Tworców Ludowych zmiany nazwy nagrody. Sprawa jest w toku.

Pokaż menu